Give Zoom to Nature

               HOME      CONTACT      HONING      BESTUIVING      EDUCATIE                   

 

 

Bestuivingsvoorwaarden

 

Art. 1. Geldigheidsduur

Onze voorwaarden gelden voor het jaar 2019 en kunnen tussentijds niet worden gewijzigd.

 

Art. 2. Kwaliteit van de bijenvolken en kasten

1. Bijenvolken moeten een leggende koningin hebben, broed in alle stadia en voldoende voer.

2. Een volk in een open veld moet in het begin van de bloei minimaal 8 ramen bezetten en tenminste een broed- en honingkamer hebben.

3. In kassen en tunnels moet een volk bij het plaatsen zes ramen bezetten, in specifieke situaties kunnen andere afspraken gemaakt worden.

4. Volken onder glas of kunsstof tunnels moeten voldoende sterk zijn voor het oppervlak en bij aanbevolen condities actief vliegen.

 

Art. 3. Verplichtingen van de bijenhouder

1. De bijenhouder plaatst binnen 48 uur op verzoek van de teler het overeengekomen aantal volken.

2. De bijenhouder verwijdert binnen 48 uur op verzoek van de teler het aantal geplaatste volken.

3. De bijenhouder zorgt zelf voor vervoer en plaatsing van de bijenvolken.

4. De bijenhouder zal op verzoek van de teler z.s.m. maar in ieder geval binnen 24 uur de situaatie ter plekke bekijken indien de bestuiving niet in overeenstemming is met de verwachtingen.

 

Art. 4. Verplichtingen van de teler

1. De teler wijst in overleg met de bijenhouder de standplaats aan voor de bijenvolken. Minimaal 50 cm hoog, goed bereikbaar en hij stelt een vervoermiddel naar de standplaats beschikbaar.

2. De teler draagt in overleg met de bijenhouder zorg voor dat er voldoende ruimte is om een aantal volken te plaatsen.

3. De bijenvolken mogen zonder overleg met de imker niet worden verplaatst en kasten mogen niet worden  gesloten.

4. De teler draagt er zorg voor dat de bijenvolken geen schade of hinder ondervinden van huisdieren of vee.

5. De teler past geen handelilngen toe die schadelijk zijn voor bijen en broed. De teler is gehouden alle aanwijsbare schade te vergoeden.

6. Zonder overleg met de imker worden geen andere bijenvolken geplaatst binnen een straal van 100 meter.

7. De teler zal de overeengekomen bestuivingsvergoeding binnen 30 dagen na facturering voldoen.

8. De teler is aansprakelijk voor eventuele schade die door bij hem geplaatste bijen aan derden wordt toegebracht, conform regeling in artikel 6.3.2.10 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

 

Art. 5. Vergoedingen

1. Voor plaatsing in open veld geldt een vergoeding van 65 euro per volk, per  gewas, per 3 weken of minder. bij verlenging van de plaatsing geldt een toeslag van 3 euro per dag.

2. Voor plaatsing onder glas of kunststof geldt een vergoeding van 5 euro per dag.

3. De transportkosten van de volken worden vergoed met 0.30 cent per kilometer.

 

Art. 6. Geschillen

Voor technische adviezen kunnen de teler en de imker gezamenlijk of afzonderlijk zich terzijde laten staan door het bestuur van de Nederlandse Bestuivingscommissie en bemiddeling in bijen.

 

Art. 7. Schadevergoeding

1. Indien 1 van de partijen handelt in strijd met 1 of meerdere voorwaarden uit dit reglement en de wederpartij hierdoor wordt benadeeld of schade ondervindt, dan zal volledige vergoeding van de kosten aan de benadeelde partij plaatsvinde.

2. De teler kan nimmer aanspraak maken op een vergoeding door de bijenhouder met betrekking tot schade voortvloeiend uit oogstderving.